Bezpieczenstwo pracownika w pracy

Bezpieczeństwo ludzi jest szalenie ważne, a szczególną ostrożność należy zdać na zajęcia, w których mieszka duże zapylenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są ostatnie zarówno pyły z czynników organicznych, kiedy również nieorganicznych. Do tych podstawowych można zaliczyć pyły płynące ze skór, mąki, zboża lub drewna. Choć te drugie oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza wielkie zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów że istnieć nie tylko ogień, ale także bardzo rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. A tak znaczące jest obowiązkowe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszystkie większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z dobrym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który stanowi równorzędny z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX. Filtry są więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a całe urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym ubezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają rozprzestrzenianie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu miału w filtrze. Instalacja ATEX jest i urządzona w znaczący system przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca winna być uziemiona dodatkowo nie może powodować się do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, ponieważ jest ryzyko wywołania iskry prowadzącej do wybuchu. Zawory celkowe są kolejne elementy zabezpieczające w instalacjach ATEX. Ich ważną wartością jest odporność na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w sezonie eksplozji, a ważnym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który przechowuje się w filtrze.