Bezpieczna bankowosc

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej stanowi niewyobrażalnie ważne nie właśnie dla użytkowników, ale więcej i indywidualnych banków. Badania dowodzą, że największą obawą w skorzystaniu z bankowości internetowej jest zabieg zaufania co do użytkowanych zabezpieczeń. Dlatego właśnie znaczące są działania banku, które trzymają na celu zwiększyć bezpieczeństwo świadczonych usług.

Samą z głównych metod granych w bankowości do poprawy bezpieczeństwa jest kryptografia, która zabiera się szyfrowaniem informacji. Dzięki tym technikom możliwe jest zaszyfrowanie danej w kierunku ukrycia jej zawartości przed nieupoważnionym odbiorcą, a wtedy odszyfrowanie do czytelnej postaci, jaką może wziąć adresat. Prostym sposobem wykorzystania kryptografii w informatyce jest protokół SSL. Używa on dodatkowe algorytmy, jakie tworzą utrudnić, i nawet uniemożliwić przechwycenie przesyłanych informacji. Innym przypadkiem wykorzystania metod kryptograficznych w bezpieczeństwie teleinformatycznym jest podpis cyfrowy. Transakcje, które stały zrealizowane przy jego wykorzystaniu są niezaprzeczalnym dowodem ich zrealizowania przed daną osobę. Osobny dział stanowi zabezpieczanie kart płatniczych. Coraz częściej klienci bankowi znajdują się ze skimmingiem, który składa bezprawne i niezgodne z założeniem zdobycie kontaktu do karty płatniczej. Taka forma może przyjść np. na stacji benzynowej gdy oddajemy swoją kartę pracownikowi stacji, oraz on w tymże sezonie wykona kopię paska magnetycznego. Klienci w współczesnym wypadku szczególną uwagę powinni dać na terminale pos, czyli nie posiadają one dodatkowych skanerów, które zdobędą wiedze zapisane na stronie. Do zdobycia karty może także dojść podczas próby wypłaty gotówki z bankomatu. Sprawa taż może wyglądać też jak przy próbie zapłaty przez terminal pos. Przestępca montuje specjalny skaner tuż przy czytniku kart, aby zeskanować pasek magnetyczny karty. Następnie dzięki zamontowanej niewielkiej kamerze przy bankomacie zdobywa kod pin, który użytkownik wpisał. Gdy przestępca jest również dane z paska magnetycznego kiedy i pin bez wysiłku prawdopodobnie je wykorzystać i wybrać przy ich usługi gotówkę. Powyższy fakt jest najbardziej spowodowany wykorzystywaniem stosunkowo starej technologii paska magnetycznego. Obecnie powstają strony z możliwymi zabezpieczeniami w budowie np. hologramów. Jednak wiele terminali pos oraz bankomatów dotąd nie umożliwia tego modelu.