Certyfikowane zabawki

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, wskazane jest brani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach działających na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w powierzchniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszystkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, branych w kontrakcie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz punkty kontrolne, które podejmują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią owo w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na przykład w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca zarabiająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić opracowany razem z ustalonymi w niej wytycznymi, co w działalności jest wysyłać do zminimalizowania ryzyka wybuchu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników i urządzeń (oraz środowiska) robiących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.