Co to sa tlumaczenia konferencyjne

Tłumaczenia konferencyjne, jak sama nazwa wskazuje, są to tłumaczenia wykorzystywane podczas różnego rodzaju konferencji, wykładów, zgromadzeń, których uczestników charakteryzuje wielojęzyczność. Do tej grupy zaliczamy wyłącznie tłumaczenia ustne, najczęściej symultaniczne i konsekutywne.
Tłumaczenie symultaniczne polega na przekładzie wypowiedzi z języka źródłowego na docelowy w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane są do tego celu specjalistyczne kabiny i sprzęt, które pozwalają uczestnikom spotkania na bieżace odłuchiwanie tłumaczonej wypowiedzi.
Tłumaczenia konsekutywne różnią się od symultanicznych tym, że tłumaczenie następuje bezpośrednio po wystąpieniu bądź wypowiedzi prelegenta. W trakcie przemowy tłumacz notuje jej treść, by następnie przedstawić ją słuchaczom w docelowym języku. Są one coraz bardziej wypierane przez tłumaczenia symultaniczne, jednak wciąż popularne.