Controlling personalny w przedsiebiorstwie

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling zwraca się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością gospodarczą oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa liczba i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można powiedzieć, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zajmuje sprawiać, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej form. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jak mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.