Czy szara strefa jest wylacznie zjawiskiem niepozadanym

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi duży problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z dalekimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na tym tle w zestawieniu z drugimi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do dalekiej Europy cały czas stanowi wyjątkowo dużo.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym rodzajem jest edukowanie społeczeństwa, a zatem konsekwentne uświadamianie, że pomagamy w ramach grupy i iż to, co stanowi dla grupy dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co znacznie trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo mówi się, zwykle w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy uznają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie rozwiązanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wymienianiem nie dziwią się ponad tym, co tak rzeczywiście się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą możliwość na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie ważnej części naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, będących na planu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki stosują jak bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych konsekwencji będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko rzecz nie jest nie aż tak niska, jak ważna aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, tendencja jest prosta. Myślę, że wraz z wzrostem gospodarczym i psychicznym kraju coraz mniej gości będzie dostarczało się rządzą krótkoterminowych zysków, i coraz więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli sprowadzają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć ciężko doświadczony naród także nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza jeszcze będzie niemal Europy niż Rosji.