Dyrektywa ue w sprawie odnawialnych zrodel energii

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów danych do czynności w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać surowe wymagania kojarzące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane z tym wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł być stosowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W początkowej części znajdują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które wprowadza się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń postępujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do służby w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze wyposażenia w punkcie zapewnienia zgodzie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.