Dyrektywa unii europejskiej 2006 95 we

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to samo z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych oddanych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które musi robić artykuł w zależności od otoczenia w którym będzie on wykorzystywany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wykorzystywana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich bycia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być już wycofany z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.