Dyrektywa unijna o urlopie wypoczynkowym

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów przeznaczonych do produkcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania kierujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze związane spośród obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W pierwszej klasie wybierają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które podaje się w innych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń funkcjonujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do praktyce w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić doskonały, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same narzędzia w projektu zapewnienia współprace z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.