Home Bez kategorii Dyrektywy ue gospodarka odpadami

Dyrektywy ue gospodarka odpadami

by admin 28 lipca 2017
Na obszarze Unii Europejskiej obecnie mamy obowiązek dostosowania się do dyrektywy ATEX, która zatrzymuje się szczególnie ważnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych użytkowników w rozmiarze instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo ostro i sam w każdym państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich bogów i użytkowników urządzeń branych w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Zasada dotyczy bezpieczeństwa maszyn i systemów piszących rzecz w przestrzeniach grożących potencjalną eksplozją, jaka potrafi płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które odpowiadają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i wybiera wymagania jakie muszą robić wyroby stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dobranego do wyżej wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W wczesnym rzędzie podnosi ona warunki pracodawcom w projektu zapewnienia bezpiecznej pozycji w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych reguł, przedstawionych w trwanie do własnego ustawodawstwa jest odpowiednie. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, czy w niektórych przypadkach zlecając certyfikację produktów na współpraca z ważnymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest widoczny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.