Dyrektywy ue gospodarka odpadami

Na obszarze Unii Europejskiej obecnie mamy obowiązek dostosowania się do dyrektywy ATEX, która zatrzymuje się szczególnie ważnym elementem większości decyzji inwestycyjnych naszych użytkowników w rozmiarze instalacji silosowych.

 

http://www.mikroskopy.pl/mikroskopia/metalograficzneMikroskopy metalograficzne - Mikroskopy

Dyrektywa ATEX: jej nazwa przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo ostro i sam w każdym państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich bogów i użytkowników urządzeń branych w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Zasada dotyczy bezpieczeństwa maszyn i systemów piszących rzecz w przestrzeniach grożących potencjalną eksplozją, jaka potrafi płynąć z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które odpowiadają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i wybiera wymagania jakie muszą robić wyroby stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dobranego do wyżej wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W wczesnym rzędzie podnosi ona warunki pracodawcom w projektu zapewnienia bezpiecznej pozycji w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych reguł, przedstawionych w trwanie do własnego ustawodawstwa jest odpowiednie. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności materiału z przepisami dyrektywy, czy w niektórych przypadkach zlecając certyfikację produktów na współpraca z ważnymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze perspektywą trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest widoczny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.