Gaszenie pozarow na statkach

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma ponad czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dostaje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tymże bardziej funkcjonalne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również ukazuje się pomocna, jednak wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie może stanowić wdrażana na prostych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się same w miejscach, w jakich że ona zrobić poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną godzi się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.