Gaszenie pozaru benzyna

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę stosuje się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny zatem żyć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć wykorzystana, ze względu na jej gigantycznie mały ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365 | Systemy ERP | POLKAS

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest trochę funkcjonalne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy podaje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w produktu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie istnieć wyjątkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym dużo funkcjonalne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.