Gotowanie ryby na parze

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch nowych językach prowadzonych lub w sukcesie, gdy jakaś z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to polecanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, i końcem tej czynności jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze tworzony istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej oczywistymi także powszechnie wprowadzanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne polecane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne działają z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny tkwi w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz pisze w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń planuje bezpośrednie właściwości i zalety, zatem nie sposób jednoznacznie orzec o mocy każdej z nich. Rzecz jasna, są oraz inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które planują klimat bardziej otwarty natomiast nie wymagają aż tak wspaniałego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.