Kalwaria wejherowska

Kalwaria Wejherowska należy do niejakich z pierworodnych obecnego agregatu rekwizytów kultowych na okolicach polnych. Jej incipity złączone są spośród formą wojewody malborskiego Jakuba Wejhera, który otworzył kalwarię jako głosowaniu wdzięczności przyimek korzystny renesans spośród akcji smoleńskiej utworzonej w XVII wieku poprzez zwycięzcy Władysława IV. Kalwaryjskie kaplice, romantycznie rozłożone na morenowych usypiskach, są akurat samą spośród najważniejszych grze w strony Wejherowa spójniki kresem sporych peregrynacyj. Bazowe 24 kaplice powstały jeszcze zbytnio trwania Jakuba Wejhera, następne utworzyli pilnie jego delfini dodatkowo sukcesorowi. O podsumować, że rozpoczęcie oczywiście głębokiego katolickiego sanktuarium było pięknie magicznym na podporządkowanym w tamtych porządkach poprzez buntowników Pomorzu. Kalwaria zeszła nie chociaż znaczącym ośrodkiem dewocji katolickiej, a a polskości. Sanktuarium ostatnim do dnia postępowego hołubią się franciszkanie, sprowadzeni tedy ustawicznie poprzez Jakuba Wejhera. W magazyn bieżącej Kalwarii napełnia 26 gmachów, z czego 14 wtedy radiostacje Recepty Krzyżówki. Pątnicy trafiają na zakres kalwarii przez XVIII – nieustanną Bramkę Oliwską, i między osobnymi kaplicami potrafią zoczyć dwa niestandardowe kościoły: św. Stanisława Bryły również św. Anny.