Kasa fiskalna tania

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki grane w momencie gwarancji a po upływie gwarancji, a również niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a i uwaga w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/program_kasowy_pc-pos_7/

W okresie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności:
– ocenia stan plomb kasy natomiast ich spójność z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu,
– sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z napisami w książce kasy i dokumentacją serwisu,
– sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w dziale emisji dokumentów fiskalnych,
– ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgód z faktami konstrukcyjnymi,
– sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta,
– wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami umieszcza w sztuce serwisowej.

Ciekawostki:
1. Konieczny przegląd techniczny musi być wypełniony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę czy z jakiejkolwiek przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy.
2. W porządku przeglądu technicznego oceniane są przede ludziom te czynniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak wtedy w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które docierają na funkcjonowanie kasy, ani same nie sprawdza, lub pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, natomiast będą owo prace wykonywane poza przeglądem technicznym.