Kasy fiskalne brukowa

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy a chociaż niektórzy z nich potrafią drugi język na tyle dobrze, żeby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Stanowi więc forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy artykuł na język dostępny dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod terminem retour, a wtedy tłumaczenia z języka ojczystego na świeży język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada tylko pewien istniej dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na indywidualny język aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z nowych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z pozostałego tłumaczenia i znacząca różnica w czasie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż potrafi wówczas być głównie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prowadzi. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w form, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga połowa publiczności czyni akurat to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na indywidualny styl.