Kodeks pracy likwidacja stanowiska

W zasadę przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania estetycznych i zdrowych warunków pracy, i każde narzędzia i maszyny muszą mieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to proces systematycznego badania stanu w którym określony wyrób spełnia specjalne wymagania (chodzi tu zarówno o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niewiele aspektów. Pewno jej pracować projektant na etapie projektowania lub producent na czasie realizacji. Certyfikację może wykonać odbiorca produktów lub firma wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do czasu prawnego w Polsce przedstawiono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zdobyło w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr Oraz do informacji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i pomoce zdrowia dotyczące planowania i sprawienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie ciężkie i różne. Certyfikacja maszyn i narzędzi, które oznaczają się wysokim poziomem ryzyka połączonego spośród ich eksploatacją i stosowanie wykonywa się już na stanie projektowania. Inne dania i instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie dania i maszyny, jakie mogą tworzyć w wolny sposób zagrożenie dla bycia lub zdrowia pracownika oraz zajmowania i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.