Kolonoskopia u mezczyzn

Kolposkop to marka urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na uwadze powierzchni szyjki macicy, dolnej stronie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i traktowana jak badanie kłopotliwe i delikatne, a także nieobiektywne. Współcześnie a można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś rozpoznanie w tym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Gdy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop zapewnia nie tylko bierną obserwację, ale jednocześnie diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy przechodzimy do pracowania ze zmianą faktycznie szkodliwą dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można przygotować również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda stosowana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy idące na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy uczyniły badania za pomocą kolposkopu praktycznymi i szybkimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać i zaopatrzona w celi cyfrowe pozwalające na urozmaicenie przebiegu pytania bądź dokonania archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.