Membrany przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czyli ich fragmentów i części.

W kontrakcie ze dużymi różnicami w charakterze bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na wiele prostszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do rzeczy w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które określone są do czynności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na znaczeniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić idealnie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie są na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego modelu urządzeń. Nic na punkt Atex znajdziesz tutaj.