Mikroskop swietlny jasnego pola

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Stanowi obecne aparat do badania ginekologicznego, który robi i chroni się także do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Jest on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Urządzenie to idzie w ciągu krótkiego okresu, bo tylko kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, lub nie, czy grają na nim każde zmiany nowotworowe, lub nie zapewne ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej niebezpiecznym ze pełnych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w aktualnych czasach, stanowi ona nadal praktycznie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w mieszkanie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, daje się szereg innych badań, takich jak na dowód cytologię. Jednak stanowi zatem stwierdzenie, które tylko w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która układana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o moc bardziej funkcjonalna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na znalezienie nowotworu w początkowym jego stadium. Dlaczego stanowi więc takie ważne? Bo właśnie w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, a czym dużo zaawansowane stadium, tym niższa szansa pacjentki na życie. Uczeni w części medycyny, oraz specjaliści wykorzystujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że o jest wymieszać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne oraz badanie przy zastosowaniu kolposkopu. Dużo to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto robić badania choć raz na kwartał.