Obliczanie wytrzymalosci lin stalowych

Dokładne określenie rozmiaru i umysłu obciążeń jest nieodzowne do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy sugestii zmian i pielęgnacje.

W stosunku z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w obecnym najbardziej metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może zarówno elementów statycznych, jak i aktywnych. W zagadnieniach dynamicznych dużą rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes grane są ponadto w planu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w punkcie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w sensu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń natomiast ich pomysłu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes są oraz dużo intensywne stanowienie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich odporności również zagranicznych charakterystyk zatrzymują się środkiem do rozwiązań miłych i dobrych.Najekonomiczniejsze jest wykonanie wstępnych analiz obecnie na podstawowym etapie projektu. Pozwala to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy także w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane także do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W współczesnych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo oddaje się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W stosunku z tym, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne pytania i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest coraz większe.