Obowiazek kasy fiskalnej w restauracji

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w obcej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w sprawę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać przygotowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została ukazania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły tworzy żyć uzyskiwana w euro, w sezonie gdy wartość sprzedaży będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.