Ochrona przed pradem

Sprowadza się, że musimy tłumaczenia pewnego tekstu. I o ile jest toż dokument angielski, jaki stanowi dość dość znany, tak z własnymi językami może pojawić się problem. Na zadowolenie z uwagą przychodzą nam translatory i aplikacje tłumaczące, jakie w bliski i, co dla nas najważniejsze, bezpłatny sposób przetłumaczą nam na całe języki wszystkie typy tekstów. Jednak czy by na pewno mienie z translatorów będzie takim ciekawym programem kiedy się wydaje na pierwszy etap oka? Odpowiedź jest jasna – oczywiście, że nie! I dla pań, które mimo zdrowego rozsądku ciągle nie są co do tego gotowe, postaram się przedstawić kilka faktów potwierdzających moją opinię.

Przede wszystkim, translator bywa niezwykle zawodny, ponieważ operują tłumaczeniami literalnymi, nie posługuję się natomiast idiomami. Znaczyć obecne będzie, że na dowód powiedzenie „not my cup of tea” (nie moja potrzeba) przetłumaczą jak „nie mój kubek herbaty”. Co daleko, mogą być zredukowane do często stosowanych zwrotów, nie zaś zwrotów specjalistycznych używanych na przykład przez sferę biznesu lub medycyny. Oraz o ile w tłumaczeniach potrzebnych tylko nam, na inne potrzeby, będzie obecne korzystne, oczywiście w wypadku tłumaczenia przez translator ważnego dokumentu możemy nie tylko narazić się na pośmiewisko, lecz również zostać najzwyczajniej w świecie niezrozumianymi, co może wywołać do bardzo intensywnych konsekwencji. Co więcej, translator obdarzony sztuczną głową nie zna gramatyki. W wypadku tłumaczenia z języka angielskiego na własny również mogą sobie poradzić, ale podczas przekładu z naszego, (który planuje bardzo wymagającą gramatykę) może się dość znacznie pogubić. A różnica pomiędzy „znajdowałam się w dużej sytuacji finansowej” a „otrzymuję się w ryzykownej sytuacji ekonomicznej” jest wcale spora.

Translator nie wykona nam jeszcze tłumaczenia przysięgłego. Niestety jest ono co prawda niezbędne zawsze, w przypadku każdego tłumaczenia. A czasem jest ono niezbędne, szczególnie w przypadku tłumaczeń ważnych dokumentów urzędowych. Podsumowując, nie sugeruję, że tłumaczenie przeprowadzone przez wykwalifikowanego tłumacza jest wskazane. Najważniejsze jest bowiem zrozumienie, do czego jest nam potrzebny tekst. Jeśli wysłana nam informacja to rozmowa ze przyjacielem, możemy bez żadnych przeszkód wpisać artykuł w translator natomiast go przetłumaczyć. Jednak każde ważne maile i dokumenty tak jest zaufać specjalistom.