Odpylacz uo1000

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) organizuje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla zwykłych i ciężkich instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest polecane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w sezonie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega orientowaniu się wentylatora po zakończeniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest dopuszczalne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego działalności (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).