Odpylanie suche

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien być dokonywany we wszelkich pomieszczeniach, w których występuje pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który stanowi magazynowany i transportowany. W ciągu odpylania dopasowuje się specjalne odpylacze, które są indywidualnie dobierane i przygotowywane do danej instalacji. Dobieranie i planowanie przebiega w szkoła uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy i zabezpieczenia, jakie korzystają za zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.
Podstawowym zadaniem odpylania atex jest przygotowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu bogata będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, który będzie wygodny zarówno dla personelu, kiedy a dla urządzeń oraz aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do wykonania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń stawia się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej skuteczna forma ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego początku to plan tłumienia wybuchu. W magazyn całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja musi być szybka. Miana jest w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na rynku widocznych jest dużo różnych sposobów odpylaczy, w obecnym zwykle odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.