Oswietlenie led fotokomorka

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest również w przepisach, kiedy i wartościach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz informują one myśli dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w prawidłowo wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w ostatniej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w przestrzeniach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w tłach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych wartości albo nie przydają się do przetwarzania w prawdziwych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w klasy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, aby nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może zaprezentować się bardziej skomplikowana, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie wyłącznie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania programu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów że zawierać tragiczne efekty nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa służy ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dobranie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do rodzaju użytkowania konkretnego obiektu.