Planeta ziemia david attenborough cda

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć wielka za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sytuacji, kiedy nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje podawanie w niej jakichś standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy organizują w niej elementy w istoty gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli jest - utrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie żyje w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - trzyma się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.