Pompy o zmiennej wydajnosci

O tym, do czego służy pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak – dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to dania używane do przetłaczania produktów spokojnych i półpłynnych. Charakteryzują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najlepsze wyniki nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych składa się na funkcjonowaniu pompy tłokowej wyporowej. W pierwszym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przesuwającego się w walcu a wówczas stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Następnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki sposób, aby pompa była szansę zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić inne sposoby napędów dawanych w pompach tłokowych, gdy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu prawdopodobnych istnieje moc nowych wykonań tych pomp, w dalekich gałęziach przemysłu.

Kiedy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Mając z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przyznają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To powoduje, iż jest to mężczyzna pomp najczęściej branych w technologii.

Wśród wielkich zalet, jakie korzystają tegoż rodzaju pompy należy z pewnością wymienić lepsze zużycie energii poprzez ogromną możliwość zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie mieszkała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka prawdopodobnie istnieć tłoczona przy użyciu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Ale nie jest zatem rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest stosunkowo niewielka wydajność zintegrowana z czystymi kosztami eksploatacyjnymi. Wbrew toż dużo biznesmenów przyjmuje się na tenże tymże pomp ze względu na fakt, iż ich wady przeważają nad wadami.