Pospiech helmut

detektor gazów palnych

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego środka do poskramiania pożarów zwraca się inne sposoby gaśnicze. Największym jest rzeczywiście woda. Choć nie w jakimkolwiek przypadku można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z obecnego, że bogata ją podawać jedynie w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, że nie ważna spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Oraz w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.