Pozar rafinerii gdanskiej

Zgoda spośród działu gaszenia pożaru jest obowiązkowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co napotka na swojej drodze. Każde wnętrze, w którym stoją ludzie, winno stanowić dosyć zaopatrzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną broń w konkurencji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które zapewniają do powstawania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwadze tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar też dużo wykorzysta na mierze. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej przechodzenia na otwartej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za to dużo zdolne w wnętrzach zamkniętych, o niewielkich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na zajęciu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im większa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym szczególnie dobra w bitwie z płomieniami okaże się para.