Poziom znajomosci jezyka angielskiego po liceum

Obecnie pracodawcy coraz dużo przyciągają opinię na naukę języków zarówno u naszych pracowników jak również u chętnych do rzeczy. Wcześniej z pierwszą nauką języka lub nawet bez znajomości żadnego oprócz ojczystego można było spokojnie wziąć się prawie do jakiejkolwiek pracy. W chwili obecnej przydatne jest przecież znanie co najmniej jednego języka na pokładzie gwarantującym podstawową konwersację.

Poziom nauk języków wśród polaków jest z roku na rok. Dziś w szkołach pierwszych oraz gimnazjum i szkołach średnich szkolony jest co chwila jeden język obcy obowiązkowo. Badania dowodzą, że kobiety które potrafią daleko niż jeden język inni posiadają piękniejsze nawet o 50% wynagrodzenie od pracowników bez takich umiejętności. Do czego mogą nam się przydać takie znajomości języka? Stanowi zatem wyjątkowo delikatne pytanie, jakie stanowi w myśli meritum tematu. Otóż właśnie w akcji biurowej (z angielskiego white-collar work) znajomości języków obcych używane są do praktycznie wszystkich możliwych rzeczy. Poczynając od kontaktów z dalekimi klientami, dostawcami, odbiorcami czy producentami, przez tłumaczenia dokementów aż do stałego związku ze naszymi partnerami w spółce, jacy nie są polakami, a zdarza się więc w nowym świecie coraz częściej. Ponadto znajomość języków warta jest podczas podróżowania za granicę, zwykle wystarczającym przejawia się znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, jednak na miejscu nabiera jeszcze bardziej język chiński, język japoński oraz język koreański, z niskiego powodu : większość produkcji przeniosła się odpowiednio do krajów azjatyckich, dlatego niezbędni są specjaliści rozumiejący te języki. Bardzo istotne są tłumaczenia dokementów, ponieważ azjatyccy producenci często nie znają angielskiego i wymagają tłumaczy aby podpisać umowy z zachodnimi odbiorcami. Podsumowując wszystkie zebrane informacje przystępujemy do sądu, że tak się uczyć języków, gdyż nie tylko przedstawiamy się i zakładamy na ostatnie kultury, ale świat dąży w takim kierunku gdzie bez znajomości języków będziemy na gorszej sytuacji z osób, które takowe znają.