Protokol z kontroli bhp szkoly

Ilość osób chcąca założyć własną działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, trzeba jednak zadbać o to, by nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W innym razie nie dostaniemy wiedze na prowadzenie działalności.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ona oraz definiuje to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W istotę przepisów polega ona na produkcji i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie więc tam, gdzie zalecana jest żywność, trzeba przyjmować się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Dotyczą one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których robi się sztuka i obróbka żywności oraz sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej wygląd technologiczny oraz zdrowy. Przepisy regulują również jakość wody, która przeznaczona jest do punktów spożywczych i ekonomicznych. Wszystkie sprzęty dawane w praktyk gastronomicznej wymagają żyć w właściwym stanie technicznym również wymagają egzystować czyste.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych pragną posiadać wykonane to badania sanepidowskie oraz muszą mieć wszystkie stosowne uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu. W gastronomii mogą więc pracować osoby, które odbyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do produkcji kucharza. Taki typ musi i przejść odpowiednie szkolenie BHP i przeszkolenie z posiadania ze mebli kuchennych, na jakich działa.

Teksty
Na jakąkolwiek kontrolę sanepidu powinien mieć przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu i certyfikat potwierdzający przeszkolenia pracowników w rozmiarze przepisów BHP.