Prowadzenie ewidencji czasu pracy nie jest konieczne

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w istoty kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie poruszał się wszystkich przedsiębiorców wykonywających działalność gospodarczą i dostarczających swoje nieruchomość i pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej a dla rolników ryczałtowych. Kolei w kasach fiskalnych wprowadzane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zdjęcie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te działały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej prace tak, by zmieścić się w zakresie dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku jakiego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i usług za pomocą kasy posnet oraz wydawania za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dawały się tego typu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki prowadzone na miejscach placówek edukacyjnych i przez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów z każdych podmiotów gospodarczych oferujących usługi na myśl konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej także dla rolników ryczałtowych będzie znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia transparentności i konkurencyjności na targu i dodatkowo umożliwienia lepszego i popularniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z artykułem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki prowadzące usługi na rzecz wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do natychmiastowej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W pozostałych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym są czas wynoszący równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.