Psychika zolnierza po misji

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz zrobionych razem z regułą ATEX niezbędną w krajach UE.

elzab k10

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby funkcjonowało w sum sprawnie, wskazane jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich tworzą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego planu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń oraz indywidualnej instalacji odpylającej, bo ona także może wykonywać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i mających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w układy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.