Pyly w atmosferze

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia zarabiających w takim miejscu osób.

kotleciarka do mięsaKotleciarka do mięsa Ma-Ga KM27 Polkas Kraków

Ze powodu na zysk na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym znaczeniem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to drink z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Cechą tego rozwiązania jest prosta skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są brane w zestawieniu z nowymi odpylaczami. Znacznie trudną skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Brane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.