Specjalistyczne tlumaczenia prawnicze

Nierzadko korzystając z oferty biura tłumaczeń, klienci chcą, by przetłumaczyć pismo specjalistyczne odnoszące się do jakiejś branży lub dziedziny nauki. Tłumaczenie takiej dokumentacji jest droższe niż tłumaczenie tekstów niespecjalistycznych, jednak w przypadku tekstów specjalistycznych, skorzystanie z oferty profesjonalnego tłumacza może okazać się jedynym słusznym rozwiązaniem. Dokumentację tego typu mogą stanowić dokumenty związane z różnymi aspektami przepisów prawnych. Ze względu na wysoki stopień specjalizacji, tłumaczenia prawnicze to jedne z najtrudniejszych tłumaczeń. Nierzadko wymagają one precyzji ponieważ błędne lub nieprecyzyjne użycie określenia mogłoby skutkować poważnymi komplikacjami i konsekwencjami.

Tłumacz, który podejmuje się zadania przełożenia na inny język tak ważnego dokumentu, musi być świetnie obeznany z terminologią prawniczą i zagadnieniami prawnymi. W skład zespołu dokonującego tłumaczenia wchodzą zazwyczaj adwokaci, tłumacze sądowi, radcy prawni wykonujący czynnie swój zawód i bardzo dobrze orientujący się w zmiennej specyfice branży. Tłumaczenia takie poddawane są szczegółowej kontroli – w ten sposób eliminowana jest możliwość popełnienia błędu, a przetłumaczony tekst, który trafia do klienta wolny jest od jakichkolwiek lapsusów słownych. Biura tłumaczeń, które zajmują się tłumaczeniami prawniczymi oferują zazwyczaj: tłumaczenie umów, dokumentów sądowych ( różnego rodzaju pozwy lub odwołania), tłumaczenie wykładni tekstów prawnych, tłumaczenie dokumentów o tematyce ekonomicznej ( analizy finansowe, biznesplany, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe). Tłumaczenia wykonywane są zazwyczaj z języka angielskiego i niemieckiego, lub na te języki. Spowodowane jest to tym, że zarówno język angielski, jak i język niemiecki to obowiązujące języki biznesowe.