Sprzet dla restauracji

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego podstawowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w charakterze systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a też sposoby wykazywania zgodności z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną postać w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, jeżeli materiał jest prawidłowy z wartością to domniemywa się jego współpraca z surowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych dawanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem uważają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zaleceniami producent musi mieć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne winnym istnieć oczywiście zaprojektowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być konstruowane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również ilości i podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś treścią nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultacie ich grania nie powstaną zbyt wysokie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą stanowić zagrożeń elektrycznych i nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.