Srodek gasniczy do rodzaju pozaru

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Gdy na domowej drodze znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe swoje nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów dopasowuje się inne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest właśnie woda. Wprawdzie nie w wszelkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród obecnego, że można ją użytkować wyłącznie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, że nie ważna spośród niej posiadać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych unoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Oraz w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.