Srodki gasnicze charakterystyka

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest zły ciężar zdrowy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.
Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.
Para, jako materiał gaśniczy prawdopodobnie stanowić stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie obowiązkowe jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu.
Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania.
Najbardziej sprawne i aktywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.
Para jako środek gaśniczy “steam fire extinguishing”może być traktowana jedynie w współczesnych miejscach, co do których ma się pewność, iż nie tkwią w nich mieszkańcy. Z opinie na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić trudna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.