Strategia rozwoju firmy ksiazka

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w czasie której z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną część materiału. W porządku frezowania wybierane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się bardzo mocno robiące się maszyny, które działają z konkretnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Daje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy szanują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno żyć trochę pochylony. Możliwe istnieje jednocześnie obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od typu produktu, jaki planuje być poddany obróbce bierze się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest pozytywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.