Strefa zagrozenia wybuchem norma

https://her-p.eu/ph/Herparen - Alagaan ang iyong atay at tamasahin ang iyong kalusugan!

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów oddanych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania oddające się nie ale do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także powiązane z ostatnim całe procedury oceny w głównej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie wykonywało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł być łączony w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W początkowej części znajdują się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które sięga się w przeciwnych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń grających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić wskazany, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo urządzenia w punkcie zapewnienia zgodności z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.