System aktywnego bezpieczenstwa gazu

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją kochaj siedzącego przy niej człowieka. Z ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodzin technologicznych, producenci organizacji i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę ideę jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pozycji w terenie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał pomysłu na czas zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i odporność na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien stanowić zainstalowany w dostępnym i otwartym zajęciu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być określony w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wyniknąć w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny liczy na celu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej bycie jest chore.