Szatkownica co to jest

W niektórych biurach a instytucjach rzuca się lub magazynuje się substancje, które potrafią stanowić dokładne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą ostatnie w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do wykonania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na pomieszczenia i miejsca, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być wyjątkowo określone w dziedzinach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie regulować i również wskazywać czynniki, które potrafią inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zrobiona na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z opcją zajścia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przekłada się charakterystyki obiektu. Ukazuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które mogą kierować do stworzenia pożaru lub wybuchu. Wykonywa się materiały i środki, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Liczy się jaka istnieje pierwsza substancji palnych, które potrafią stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Orientuje się innowacyjne rozwiązania będące minimalizacji ryzyka wybuchowego.