Tlumaczenia literatury polskiej

Jestem tłumaczem, działam na wielu różnych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak i poruszam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja funkcja to wpływanie tekstu, z reguły umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo pozwalają mi one wiele radości.

Skupienie i koncentracja
Jak planuję zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede każdym staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych – najistotniejszy jest wtedy dla mnie tekst. Ważny jest bowiem nie tylko doskonały przekład, ale również złożenie walorów literackich. To ciężkie zadanie, ale daje ogromną satysfakcję. Kiedy manifestuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie zadowolenie i radość prawie tak istotną, jakbym jedna była autorką tego kontekstu.
Są rzeczywiście takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, mimo tego, że są literackie. Działa to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaletę takiego dokumentu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Działalność w budynku

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo wnikliwie i chce mi na pewnym oddaniu założeń oryginału. Etapem jest ostatnie niezwykłe, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do kraju. Sprowadza się, że muszę odłożyć tekst na pewien do szuflady i wrócić do niego później.
W domowej książki lubię to, że mogę ją wykonywać, używając w budynku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika pozwala mi do tego pełne potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet kupi na weryfikowanie dużo informacji. Jednak grając w bloku, należy mieć o samodyscyplinie, bowiem działalność w zakładu rozleniwia. Trzeba narzucić sobie dobry rygor także nasze działania służyć jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest istotne także do jakiegoś powinien rozwiązań z poradą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę.
Źródło: