Tlumaczenia przysiegle 2

Tłumacz przysięgły to w wielkim skrócie osoba zaufania publicznego, która posiada uprawnienia do sporządzania tłumaczeń w sytuacjach oficjalnych. Uprawnienia te, jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej, może uzyskać osoba, która:

  1. ma obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego w Unii Europejskiej lub, na zasadzie wzajemności, obywatelstwo innego państwa,
  2.  zna język polski,
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli jest między innymi osobą pełnoletnią, której prawa nie zostały w żadnej sposób ograniczone poprzez ubezwłasnowolnienie ze względów psychicznych lub fizycznych,
  4.  nie była karalna za przestępstwa umyśle, majątkowe i gospodarcze,
  5.  ukończyła studia i posiada tytuł magistra,
  6.  zdała pozytywnie egzamin z tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Podsumowując, tłumaczem przysięgłym w ogólnym założeniu może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, nie była karalna, posiada wykształcenie wyższe, zna język polski oraz przynajmniej jeden dodatkowy język w stopniu zaawansowanym. Oczywiście w obecnych czasach dodatkowym atutem jest znajomość nie tylko języka angielskiego, ale również języka rosyjskiego lub języków bliskiego i dalekiego wschodu.
Kiedy już zostaną spełnione powyższe kryteria, kandydat na stanowisko tłumacza przysięgłego może złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, które ustali termin egzaminu. Koszt podejścia do testu wynosi 800zł, jest niezwracalny i tylko jego pozytywny wynik umożliwi nam podjęcie starań o pracę w tym zawodzie.
Wynika z tego, iż nie każda osoba znająca język polski i obcy w stopniu zaawansowanym może zostać tłumaczem. Posiadając tą wiedzę, gdzie zatem, zakładając, że nie chcemy być tłumaczami, ale szukamy usług tłumacza, znaleźć osobę, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje? Biura tłumaczeń, a także osoby prywatne, oferują swoje usługi. Odpowiednich kandydatów można znaleźć bez żadnego problemu w internecie, a koszt wynosi od 50 do nawet 300 złotych, w zależności od tekstu. Dodatkowo również, w momencie trafienia sprawy do sądu, jeśli nie jesteśmy w stanie sami pokryć kosztów tłumacza, sąd jest w stanie zapewnić z urzędu tłumacza przysięgłego.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl