Tlumaczenia przysiegle

W związku wieloma wydarzeniami czy uroczystości w życiu człowieka mającymi konsekwencje prawne, osoby prywatne bardzo często zwracają się do odpowiednich biur tłumaczeń, by zdobyć tłumaczenia przysięgłe. Kraków jest miejscem w którym zlokalizowanych, jest wiele instytucji urzędowych i państwowych, w których można otrzymać uwierzytelniony dokument. Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń uwierzytelniających należą tłumaczenia: dokumentów samochodowych, tłumaczenia aktów urodzenia, aktów zgonu, tłumaczenia świadectw, prac naukowych czy dyplomów, tłumaczenia umów handlowych, postanowień sądu i pełnomocnictw.

W swej pracy podczas dokonywania wszelkich poświadczeń, tłumaczeń czy różnego rodzaju poświadczania odpisów pism tłumacz używa pieczęci, zawierającej na otoczce jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w tłumaczeniach z zakresu którego się specjalizuje i do którego ma uprawnienia, a w środku znajduje się pozycja pod którą można go znaleźć na liście tłumaczy przysięgłych.

Dodatkowo na wszystkich wydanych przez niego dokumentach, które wydaje musi zostać odnotowana pozycja, pod którą tłumaczony dokument lub odpis są odnotowane w repertorium, a także należy stwierdzić, czy wydany dokument sporządzony został na podstawie oryginału, czy też z odpowiedniego tłumaczenia lub kopii. Tłumacz przysięgły podejmuje się również wykonywania tłumaczeń ustnie, a także sprawdza i poświadcza tłumaczenia z danego języka obcego na język polski lub odwrotnie, które sporządzone zostały przez inną osobę. Tłumacz przysięgły może pracować zarówno z polecenia osób, a także na zlecenie organów państwowych, przy czym wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za pracę wykonaną na rzecz organów państwowych podlega rozporządzenie Ministra.