Tlumaczenia specjalistyczne

system w chmurzeCloud collaboration - nowa jakość rozwiązań erp w chmurze | Systemy ERP | POLKAS

Tłumaczenia specjalistyczne ( zazwyczaj są to tłumaczenia pisemne ) różnią się od innych tłumaczeń tym, że do ich odpowiedniego przełożenia niezbędna jest znajomość konkretnej i użytkowej właśnie dla tej dziedziny terminologii. Bardzo wiele dziedzin wymaga tłumaczeń właśnie tego typu. Zaliczać się do nich będą tłumaczenia medyczne, tłumaczenia farmaceutyczne, techniczne, tłumaczenia informatyczne, tłumaczenia marketingowe, naukowe, prawnicze i wiele, wiele innych. O tłumaczach zajmujących się przekładem tego typu dokumentów mówi się czasami, że to specjaliści pracują dla specjalistów. Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych potrzebna jest nie tylko znajomość specjalistycznego, właściwego dla danej branży słownictwa i terminologii, ważna jest również znajomość specyfiki branży. Z tego powodu tłumacze, którzy współpracują z biurami tłumaczeń to osoby, pracujące na jakimś stanowisku w poszczególnych branżach ( np. w skład zespołu, który tłumaczy tekst medyczny bardzo często wchodzi lekarz o konkretnej specjalizacji). Dzięki takiej organizacji zespołów, teksty, które wracają przetłumaczone do klienta pozbawione są błędów i lapsusów językowych. Dobre przetłumaczenie tekstu specjalistycznego polega nie na oddaniu słowo po słowie treści dokumentu, wymaga ono raczej wniknięcia w rzeczywistość danej branży i przetłumaczenie tekstu w taki sposób, by był on jak najbardziej użytkowy. Osoba zlecająca przetłumaczenie tego rodzaju tekstów musi zdawać sobie sprawę z tego, że ze względu na zaangażowanie specjalistów i dłuższą pracę nad tłumaczeniem, cena przekładu tekstu wysokospecjalistycznego jest wyższa niż cena tłumaczenia tekstu, w którym użycie specjalistycznego słownictwa jest zbędne.