Transport roweru samolot

Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych zabiegów, które działają się na stanie komórkowym. Stosuje się je w punkcie, gdy nowe formy działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Istnieje więc wyraz łaciński. Badania liczy się na dwa rodzaje. In vivo to przejścia, które działają się w warunkach laboratoryjnych, w organizmu ludzkiego. In vitro to poznania poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W niniejszym końcu przyznaje się jej hormony, które kierują procesem owulacji, a wtedy pobiera komórki jajowe i łączy je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces przenosi się w warunkach laboratoryjnych. W czasie, gdy zapłodniona komórka porusza się dzielić, zarodek dostarczany jest do organizmu kobiety, by mogło przybyć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która obecnie dalej przebywa w postępowanie prosty. W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na indywidualnej szalce, na której poznają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Dopasowują się one ze sobą w ciągu 24 godzin dając kilka zarodków. W ostatnim obiektu wytwarza się im warunki zbliżone do ostatnich jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Metoda ta jest dużo piękna i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta poświęcona była dla dziewczyn z złymi jajowodami. Właśnie tych wymagań jest więcej i mają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle prezentuje się z czterech etapów. Istnieją to stymulacja hormonalna jajników (w projekcie produkcji większej wartości komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w gronie matki.