Uziemienie zera

Uziemienie to miła skuteczna forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.
Uziemienie istnieje ostatnie proces kładący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro.
Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w efekcie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie opiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających.
Są swoiste rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w kierunkach uziemieniowych.
Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję dzieli się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo – zaprasowywane.
Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić przygotowane dobrze i robić wymagania dla połączenia elektrycznego.
W współczesnym projektu kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być instalowane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy.
Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej a mogą ulec uszkodzeniu.