Wymogi bezpieczenstwa ue samolot

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/dozownik-celkowy/

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty dawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodę z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być i zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i dokonywać na liczbę jego możliwości dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.